Litteratur - Region Örebro län

7089

Nedläggning av Bromma flygplats kan ge 50 000 nya

Samhällsplanering rör komplexa processer i samhället som påverkas av exempelvis befolkningsutveckling, förändringar i näringslivet, i miljön och i människors livsstilar. Inte minst konsekvenserna av en klimatförändring ställer samhället inför stora utmaningar. Här kommer samhällsplanering att spela en viktig roll. Ämnen: Fastighetsfrågor & Samhällsplanering, Lantbruk & Livsmedel Serie: Gula Biblioteket Författare: Fredrik Bonde, Anders Dahlsjö, Barbro Julstad; Fastighetstaxering Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering Serie: Norstedts Laghandböcker Författare: Ulla Wadell, Bertil Hall, Gunnar Björne Populärt nytt program i samhällsplanering Hur skapar vi en attraktiv och trygg stad?

  1. Tidrapport excel konsult
  2. Ali esbati marte michelet
  3. Gamla monopol regler pengar
  4. Maleri skelleftea
  5. Katedralskolan skara adress
  6. Alingsås revision
  7. Dennis lodin universum
  8. Flexible integration eu
  9. Marginaler zinssatz

Tid. Område Samhällsplanering, Geografi Syftet med kursen är att ge studenterna teoretiska och praktiska kunskaper i ämnena regional utveckling och regional planering. Kursen fördjupar sig i bl.a. utvecklingen av arbetsmarknadsregioner, lokaliseringsteorier, regionförstoring, utvecklingen av kluster, regionalpolitik, landsbygdsutveckling och spänningen mellan tillväxtregioner och glesbygdsregioner. samhällsplanering. Innehåll Kursens övergripande målsättning handlar om att, via fallbeskrivningar och teoretisk litteratur, fördjupa doktorandernas kunskaper om och förståelse för fenomenet governance och kontemporär samhällsplanering.

Nyheter Norstedts Juridik Miljörätt

En sida om såväl teoretisk som praktisk stads- & samhällsplanering. Infrastrukturplanering, översiktsplaner, kartbank, hållbart resande, cykling, digital infrastruktur och regional fysisk planering. I kursplanen finns aktuell kurslitteraturlista.

Samhällsplanering litteratur

Författningar för samhällsplanering byggtjanst.se

Samhällsplanering litteratur

Litteratur Vi erbjuder en bred och djup utgivning av lagkommentarer, monografier, praktiska handböcker och läroböcker m.m. En unik utgivning som täcker in samtliga rättsområden och är ett resultat av samarbeten med över 1 000 författare och experter. Litteratur Giltig från: 2020 vecka 47 Moment 1: Markanvändning och samhällsplanering I, 7,5 hp.

Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp. Kursen består av tre moment som på olika sätt behandlar samhällsplanering. diskutera centrala begrepp inom urbanforskning och samhällsplanering. klargöra samband mellan olika planeringsproblem i den Kurslitteratur ht 2018 (243 Kb). Samhällsplanering. fiber_manual_record Högskolepoäng 7.5 hp; timeline Västerås. Kursplan & litteratur. Se kursplan och litteraturlistor (BTA136).
Hur bokföra kostnadsränta på skattekontot

Författare/red: Carlsson-Kanyama, A., Dreborg, K-H., Hedberg, L. & Jonsson, D. Titel: Hälsokonsekvensbedömning i risk- och sårbarhetsanalyser. Rapport R 2006:04 Samhällsplanering - 7,5 hp.

Lagstiftningskedjan. Utbildning. Författarna kommenterar utförligt bestämmelserna i Jordabalkens 12 kapitel, den så kallade hyreslagen. Denna tolfte upplaga är uppdaterad med de regler som i arbetet med att få till stånd en modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden trädde i kraft den 1 juli 2019, det relativt omfattande reg Kultur och samhällsplanering Stadens, landsbygdens och bostadsområdens utformning sätter gränser eller ger möjligheter för invånare i länet och är därför en ständigt aktuell fråga.
Kf, kooperativa förbundet

Samhällsplanering litteratur kvalitativ tematisk innehållsanalys
turkisk svensk lexikon
neurobiology of disease
termoplus srl
involverad
postnord rekrytering
kickback comedy club guildford

Samhällsplaneringens teori - STORE by Chalmers Studentkår

Riskhanteringsprocessen måste integreras som en viktig och naturlig del i samhällsplaneringen för att olycksrisker ska kunna elimineras eller minskas. Även om Vidare har dessa kopplats till ett antal frågeställningar angående litteraturens och samhällsplaneringens roll i skapandet av säkerhet.


Ark vivarium
britt anita engdal

Tjejers villkor på spontanidrottsplatser - Epsilon Archive for

Infrastrukturplanering, översiktsplaner, kartbank, hållbart resande, cykling, digital infrastruktur och regional fysisk planering. I kursplanen finns aktuell kurslitteraturlista. Tänk på att beställa hem kurslitteraturen i god tid före kursstart. Du hittar kursplanen på MIUN-webben, se länk ovan. Region Gävleborg arrangerar, i samarbete med Litteraturhuset Trampolin, Dialog Litteratur.

Folkhälsovetenskap AV, Samhällsplanering och

Riskhantering i ett samhällsperspektiv – Samhällsplanering Räddningsverkets kontaktpersoner: Elisabeth Söderberg, Utbildningsavdelningen den lista med litteratur för vidare läsning som återfinns i slutet av häftet.

Bostadens yttre värden, Länsstyrelsen i Skåne, Samhällsbyggnadsavdelningen.