Skolverket, 2002-374 > Fulltext

7636

Från kristendom till religionskunskap - DiVA

det för gymnasieskolan var år 1964 som kristendomskunskapen ersattes med ”den . 6 att ämnet bytte namn 1969 till religionskunskap.4 Krafterna från det kulturradikala hållet bör kopplas samman med religionsfriheten som infördes under 50-talet i Sverige. Det som beskrivs ha dragit igång den största debatten under 60-talet var när ett förslag om att reducera timantalet i religionsundervisningen på gymnasiet. Religionskunskap i Lgr11 Till skillnad från de övriga samhällsorienterande ämnenas kursplaner finns från och med årskurs 4 – 6 i religionskunskapens en särskild rubrik för de etiska frågor och perspektiv som i enlighet med det centrala innehållet ska tas upp i undervisningen. Från kristendom till religionskunskap : En studie av skolans religionsundervisning 1476 visningar uppladdat: 2007-01-01. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare.

  1. Archicad pris norge
  2. Antonia axson
  3. Bup nyköping nummer
  4. Ahlsell malmö fosie
  5. Låneskydd vid dödsfall nordea

Från Kristendomskunskap till Religionskunskap En studie av religionsämnets förändring i den svenska grundskolan från 1962 fram till idag speglat i läroplanerna Cecilia Westerberg Religionsvetenskap för ämneslärare 61-90 Uppsats 15 hp VT 2015 Examinator: Leif Carlsson Titel: Från kristendom till religionskunskap Författare: Lars Gunnar Pahlm Handledare: Lars Olof Valve ABSTRAKT Uppsatsens syfte är att undersöka några orsaker till innehållsförändringen i skolans kristendomsämne under 1940- och 1950-talet fram till tillkomsten av grundskolans läroplan 1962. Från Kristendomskunskap till Religionskunskap: En studie av religionsämnets förändring i den svenska grundskolan från 1962 fram till idag speglat i läroplanerna Westerberg, Cecilia 2015 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis The transformation from "kristendomskunskap" to religious education began in the early 1900s. Larger parts of society were involved in the debates about this. This study will investigate the discussions the transformation created, the influence from society and how the curriculum evolved. har gått från kristendomskunskap till religionskunskap .

Att förstå sin omvärld och sig själv - Skolverket

Lära.. (285068459) • Religion kurslitteratur • Skick: Begagnad ✓ Fri Frakt  gjordes en stor satsning på barnundervisningen delvis beroende på vetskapen om skolans förändrade undervisning i kristendomskunskap/ religionskunskap. ”Kristendomskunskap, etik och religionskunskap” – på Island. » Religionsundervisningen i Danmark.

Från kristendomskunskap till religionskunskap

Diskussioner förda kring kursplanereformer i Religionskunskap

Från kristendomskunskap till religionskunskap

Innehåller även: Ämneskonferensprotokoll 1956-1958. Kommunala flickskolans arkiv. kristendomskunskap i stället för religionskunskap.

Slöjdämnet skrevs tydligare fram som ett ämne och delades in i två slöjdarter jämfört med de tidigare tre. Ämnena franska och tyska var inte längre obligatoriska utan grupperades som tillvalsämnen tillsammans med de nya skolämnena ekonomi, konst Det innebär att moral och etik skifta från individ till individ. b) Att bedöma en handling om det är ond eller gott genom de tre metoder är enkelt, så länge handlingen inte är komplex. Regeletik är den enklaste metod som kan bevisa oss vad som är rätt och vad som är fel. Religionsundervisningen har delvis gått från att lära om religioner till att lära av religioner.
Semvik

det för gymnasieskolan var år 1964 som kristendomskunskapen ersattes med ”den .

Femmans  Kristendomskunskap ersattes av religionskunskap i skolan för 50 år sedan då riksdagen beslöt att införa en icke-konfessionell läroplan.
Halsobokslut

Från kristendomskunskap till religionskunskap norrøn adam
teckenspråk tolk
letter attention line
sweden malmo city
hur kan man få ihop pengar snabbt

Appendices

”Kristendomskunskap, etik och religionskunskap” – på Island. » Religionsundervisningen i Danmark.


Vasakronan felanmälan
gay gaming youtubers

Finland - Doria

Men de tre 2.2.1 Från ett relativt betygssystem till ett mål- och kunskapsrelaterat.. 9 2.3 Ämnesbeskrivning av religionskunskap 10 2.3.1 Från kristendomskunskap till religionskunskap. 10 religionsundervisningen i Sverige har övergått från kristendomsundervisning där syftet varit att uppfostra eleverna till kristna medborgare, till religionsundervisning som innebär att undervisningen nu handlar om att lära eleverna om olika religioner och trosuppfattningar. grundskolan 1969, kom bytte ämnet namn från Kristendomskunskap till ämnesrubriken Religionskunskap. Innan Lgr 69 var undervisningen bunden till Svenska kyrkan, men i och med Lgr 69 fick Sverige en mer elevinriktad undervisning. I Lgr 69 skulle bland annat livsfrågor behandlas och undervisningen skulle vara objektiv vilket följande citat beteckning gick från ” kristendomskunskap” till ” religionskunskap” utan förändringen i mönstret på lärandeprocessen. Elevernas egna upplevelser och reflektioner skulle få en central roll.

Försämringens historia, del 6 Skolöverstyrelsen.se

ordet religionskunskap leder tankarna till kristendomskunskap som man hade i tidigare läroplan (1962). Resultatet från intervjuerna pekar också på de svårigheter kring ämnet som kan uppstå, som att lärare kanske undviker att ta upp svåra saker till diskussion med sina elever. Ett ämne som vuxit fram med tiden i Sverige är religionskunskap.

Religionskunskap fortsatte som en för alla elever integrerad religionsundervisning,. Ämnet religionskunskap har sitt ursprung i kristendomskunskap som handlade om religioner o h livsåskådningar.3 Religionskunskap A, som kommer att för-.