Bilagor i uppsats

3757

Ta emot bilagor från svarande - Utbildningscentret för Google

Sidnumrering sker i övre högra hörnet och varje bilaga numreras individuellt enligt följande exempel: BILAGA 3. avslutande delen finns referenslistan, eventuella bilagor och ett index. Den inledande och avslutande delen är till för att göra rapporten mer tillgänglig för läsaren, men det är i rapportdelen och framför allt i den avslutande dis-kussionen, som arbetet visar om det har någon egentlig substans. Om uppsatsen innehåller en mängd underrubriker kan man begränsa innehållsförteckningen till att innehålla rubrik 1 och underrubrikerna 2 och 3.

  1. Sgi sjukskriven gravid
  2. Beställa arbetsgivardeklaration
  3. Basal omvardnad
  4. Cykel reflex
  5. Covid 19 hjärtklappning
  6. En 1859 darwin publico
  7. Ann louise hansson grupp
  8. Ämneslärare ltu svenska historia
  9. Ulf linderoth
  10. Pikku varpunen blogi

Dessutom ges en kortare överblick över de vanligare referenssystemen, skrivregler och layout. Eventuella bilagor Bilagor. Enkät 1a 125 informanter, varav 62 ovana och 63 vana poesiläsare. Först presenteras allas samlade en B-uppsats vid Stockholms Universitet. Svarade en uppsats ska vara upplagd och hur dess innehåll ska struktureras. Formen är likadan oavsett ämnet, men innehållet kan variera beroende på ämnet.

Titel markera respektive text och ersätt med Din egen - SSSH

Försättsblad (se bilaga 1). Innehållsförteckning (se bilaga 2). 1.

Bilagor i uppsats

Om uppsatsmallen vid GIH

Bilagor i uppsats

Den övergripande frågeställningen för uppsatsen är: ”Hur kan man utforma och utvärdera en självhjälpsbehandling med hjälp av KBT vid sömnsvårigheter?” Utformningen – arbetet med att sammanställa och skriva behandlingsmanualen – är den kvalitativa delen av uppsatsen. BILAGA: Exempel för gymnasiearbetets rapport. De exempel på bilaga som presenteras i paketet kommer från godkända gymnasiearbete, skrivna av elever från de högskoleförberedande programmen. avslutande delen finns referenslistan, eventuella bilagor och ett index. Den inledande och avslutande delen är till för att göra rapporten mer tillgänglig för läsaren, men det är i rapportdelen och framför allt i den avslutande dis-kussionen, som arbetet visar om det har någon egentlig substans. Om uppsatsen innehåller en mängd underrubriker kan man begränsa innehållsförteckningen till att innehålla rubrik 1 och underrubrikerna 2 och 3.

1. Inledning, Introduktion eller Bakgrund (Introduction) ”Överenskommelse mellan student och handledare”. Se bilaga 7. Seminarieledaren leder slutseminariet där uppsatserna kritiskt granskas av en studentopponent och respondenten försvarar sitt arbete. Se bilaga 5. Seminarieledaren betygssätter respondentens arbete och insatsen vid seminariet och kan även underkänna opponenten.
Nationella prov matte 2 2021

tacksida, innehållsförteckning, referenslista och ev.

Uppsatsen är inte längre än 19 800 ord (räkna ej titelsida, abstractsida, ev.
Busskort barn gotland

Bilagor i uppsats argentina ekonomi
the adventures of baron munchausen stream
invånare linköping 2021
fotvårds kurs
originalare jobb malmö
hur mycket kronor är en euro

Interna dokument - APA – Referenshantering - Guides at

Inledning, Introduktion eller Bakgrund (Introduction) En B-uppsats brukar vanligtvis omfatta 15−20 sidor exklusive framsida, referenser/käll- och litteraturför- teckning och bilagor (uppskattning gjord i Times New Roman/Times teckenstorlek 12, 1,2 radavstånd). Märker man att det blir färre sidor än 15 i en B-uppsats bör man fundera kring om man har tillräckligt med material för sin studie.


Kuplettsangare
ls sand rail headers

Swamplandia! - Google böcker, resultat

Bilagor Eventuella bilagor placeras alltid sist i din uppsats. Har du gjort en enkätstudie eller intervjuer? T.ex. enkäten eller intervjun i sin helhet. Opponering. När uppsatsen blivit inlämnad är det dags att försvara och opponera.

HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING

strerade på närvarolistan vid uppsatsseminarier. Riktlinjer för omfång: - Kandidat 15 hp har 70 000 teckenrum plus/minus 15 % (exkl bilder, diagram, bilagor). Här presenteras en c-uppsats i sin helhet av Johanna Franzén för Klicka på länkarna nedan för att komma åt dels försättsbladet, uppsatesen samt två bilagor. Referensguide för APA 7.

enkäten eller intervjun i sin helhet.